پدیده ای نو در صنعت نانو
نانو پد سفید کننده دندان
فقط 34 هزار تومان
سفید کردن دندان تنها در چند دقیقه

ویژگی های نانو پد سفید کننده دندان Ovan :
– پد هایی از جنس نانو برای جرم گیری دندان
– سفید کننده دندان بدون نیاز به دندان پزشک
– سفید کردن دندان فقط در یک دقیقه
– سفید کننده دندان بدون استفاده از هیچ گونه مواد شیمیایی

– الیاف نانو که  ده هزار بار کوچکتر از تار موی شما بوده و لکه ها و جرم دندان را به خود میگیرند

– دارای 6 سری قابل تعویض

– دارای کاتالوگ راهنمای فارسی